ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice. Most kolejowy na Bobrze
W 1891 r. wydano zgodę na zbudowanie linii kolejowej Krzystkowice-Żary. Prace rozpoczęto
w 1893 roku. 10 listopada 1895 r. oddano do użytku odcinek Bieniów-Krzystkowice
a w niecały rok później 1 września 1896 r. Bieniów miał już bezpośrednie połączenie z Żarami.
Pocztówka z 1908 r.

Powrót