ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice. Most kolejowy na Bobrze.
1 sierpnia 1904 roku oficjalnie otwarto linię kolejową Krzystkowice-Zielona Góra. Jednak podczas budowy mostu
przecięto przypadkowo źródło wody mineralnej z którym Nowogród wiązał swoją przyszłość jako lokalne uzdrowisko.
Pocztówka z 1918 roku.

Powrót