ze zbiorów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Christianstadt - Krzystkowice
Spacer wzdłuż Bobru był jedna z bardziej popularnych form wypoczynku.
Od tego miejsca w górę rzeki biegła ścieżka prowadząca do kąpieliska leśnego Waldbad.

Powrót