ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice.
Dzisiejsza ul. gen. Waltera.

Powrót