ze zbiorów autora strony

Nowogród Bobrzański
Restauracja Rzepicha czasy świetności ma już chyba za sobą. Pocztówka z lat 70-80.


Powrót