Spieniona woda Bobru podczas powodzi.
Zdjęcie przedwojenne.

Powrót