Christianstadt (Krzystkowice)

1 - Ratusz,  2 - Stara szkoła,  3 - Szkoła,  4 - Dom starców i zakład kąpielowy  5 - Poczta,  6 - Dworzec,  7 - Leśnictwo,  8 - Kościół ewangelicki, 
9 - Cmentarz,  10 - Katolicki kościół i cmentarz,  11 - Straż pożarna,  12 - Szpital

Powrót