Rekonstrukcja układu przestrzenego
Nowogrodu Bobrzańskiego z ok połowy XIII w., na tle dzisiejszym

Powrót