34kb
Apteka w przedwojennych Krzystkowicach. Dzisiaj budynek ju¿ nie istnieje.

Powrót