Zdjęcie z  <<Kalendarza domowego powiatu żarskiego za rok 1942>>

Zima roku 1941.Zdjęcie pochodzi z kalendarza
domowego powiatu żarskiego za rok 1942

Powrót