Foto T. Hermańczyk
   Pocztówka z lat 60 XX w. Widok ogólny Krzystkowic

Powrót