Rysunek z lat 30 XX wieku.
   Rysunek Nowogrodu Bobrzańskiego. Pomnik zamordowanego w 1739 r. pod Nowogrodem posła szwedzkiego.

Powrót