rys. F. B. Werner
   Rysunek Nowogrodu Bobrzańskiego F. B. Wernera z roku około 1750.

Powrót