ze zbiorów Jacka Grotkiewicza

Hotel zum Schützenhause w Christianstadt. Obecnie Dom Kultury
przy ul. Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (byłe Krzystkowice).

Powrót