ze zbiorów Jacka Grotkiewicza

Murowany most na Bobrze w Christianstadt.

Powrót