ze zbiorów Jacka Grotkiewicza

Widok z "górki nowogrodzkiej". Widokówka niemiecka.
Porównaj ze zdjęciem polskiego fotografa na stronie 4.

Powrót