ze zbiorów Jacka Grotkiewicza

Ruiny kościółka św. Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim
Pocztówka z lat 60-tych.

Powrót