ze zbiorów Jacka Grotkiewicza

Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim. Pocztówka z lat 60-tych.

Powrót