ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice. M³yn Hermanna Saalmanna.
Widok od strony Krzystkowic.

Powrót