ze zbiorów autora strony

CNaumburg am Bober - Nowogród Bobrzański. Rynek miasta z kościołem ewangelickim
wybudowanym ok. roku 1749. Pocztówka z 1905 roku wysłana do Rosji.

Powrót