ze zbiorów autora strony

Naumburg am Bober - Nowogród Bobrzański. Widok z mostu kolejowego.
Pocztówka wysłana z Nowogrodu 21 lipca 1939 roku.
Zdjęcie i wydawnictwo Fritz Tutten - Naumburg am Bober.

Powrót