ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice. Ul. Marii Konopnickiej
niegdyś Töpferstraße. Pocztówka z lat 30-tych minongo stulecia.
Wydawnictwo: księgarnia Karla Franke Christianstadt am Bober.

Powrót