ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice. Widok ogólny.
Pocztówka z początku XX wieku.


Powrót