ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice. Południowa pierzeja rynku.
Pocztówka wysłana 29 marca 1924 roku.
Wydawnictwo: Karl Franke Christianstadt am Bober, nr 22028

Powrót