ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice - ul.Generała Waltera
Pocztówka wysłana 1 czerwca 1914 roku.
Wydawnictwo: Herm. Robel, Christianstadt am Bober, nr 3001

Powrót