ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice.
Kąpielisko nad Bobrem "Waldbad". Mała przystań dla kajaków i rowerów wodnych.
Zdjęcie i wydawnictwo: Fritz Tuttas, Naumburg am Bober, nr. 55101.


Powrót