ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice.
Willa Hermana Saalmanna właściciela elektrowni i młyna.
Zdjęcie i wydawnictwo Fritz Tuttas, Naumburg am Bober, nr. 55101.


Powrót