ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice.
Sala w hotelu "Schützenhaus", dzisiejszym domu kultury.
Pocztówka z roku 1927 roku.

Powrót