ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice. Widok ogólny.
Jescze nie ma budynku dzisiejszego ośrodka zdrowia. Pocztówka z lat 20-tych minionego stulecia.
Wydawnictwo: Karl Franke.

Powrót