ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice. Hotel "Goldener Stern" - "Złota Gwiazda" na Krzystkowickim rynku.
Właścicel hotelu Paul Heinrich zadbał o to by wnętrza jego lokalu. były miłe i wygodne.
Zdjęcie i wydawnictwo: Otto Schmidt - Christianstadt am Bober.


Powrót