ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice. Pocztówka z 1902 roku. Od góry panorama miasta,
zamek Promnitzów nad Bobrem, dworzec kolejowy i kościół ewangelicki

Powrót