ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice.
Widok na południową część miasta. Pocztówka z 1918 roku.
Zdjęcie i wydawnictwo Fritz Bergström, Christianstadt.

Powrót