z archiwum Zastalu

Christianstadt - Krzystkowice.
Pracownicy firmy Beuchelta (dzisiejszy Zastal) podczas budowy
progu na Bobrze. Zdjęcie z albumu firmy Beuchelt.

Powrót