Ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice.
Panorama naszego miasteczka w 1910 roku. Dom przy lewej krawędzi pocztówki istniej do dzisiaj.
Nieco na prawo od niego stoi inny, którego nie znalazłem na żadnej innej pocztówce.
Obecnie po tym budynku nie ma nawet śladu. Przypuszczam, że mógł to być
budynek szkoły katolickiej (ostatnie zdjecie w galerii nr 4).Ale nie mam na to żadnych dowodów.
Wydawnictwo Otto Tiesch, Christianstadt. Pocztówka wysłana w 1911 roku.

Powrót