ze zbiorów autora strony

Naumburg am Bober - Nowogród Bobrzański
Kościół św. Bartłomieja, widok od frontu. Przed kościółkiem stoi pomnik poświęcony
poległym podczas I Wojny Światowej mieszkańcom Nowogrodu.
Zdjęcie i wydawnictwo: R. Schneider - Breslau (Wrocław).
Pocztówka z 1916 roku.

Powrót