ze zbiorów autora strony

Naumburg am Bober - Nowogród Bobrzański
Kościół św. Bartłomieja, widok od frontu. Z lewej strony obok wejścia stoi kamienna płyta
nogrobna widoczna również na poprzednim zdjęciu. Stała ona tam także po zakończeniu
ostatniej wojny (patrz galeria nr 7). Dzisiaj płyta znajduje z prawej strony wejścia do zakrystii.
Zdjęcie i wydawnictwo: R. Schneider - Breslau (Wrocław).
Pocztówka z 1916 roku.

Powrót