Ze zbiorów autora strony

Christianstadt - Krzystkowice.
Zachodnia czę¶ć rynku z drog± do Lubska. Dzisiaj z rynku w kierunku Lubska
jedziemy prosto ulic± Pocztow±, natomiast kiedy¶ trzeba było pokonać parę zakrętów. (zobacz mapkę)
Pocztówka z 1900 roku.

Powrót