winieta

Herb Nowogrodu Bobrzańskiego

herb Nowogrodu Bobrzańskiego

Miasto zawdzięcza swoje powstanie istniejącemu już we wczesnym średniowieczu grodowi kasztelańskiemu, wokół którego rozwinęła się osada rzemieślników zamieniona w XII w. w ośrodek miejski - stąd mur obronny w godle herbowym, reprezentujący symbolicznie miejski status. Nowogród murów obronnych nigdy nie posiadał i przez cały czas był osadą otwartą.
    Na początku XIII w. ks. Henryk Brodaty osiedla tu przybyłych z Francji augustianów, którzy już niedługo potem wybudowali świątynię klasztorną (obecnie kościół parafialny WNMP). Po przeniesieniu opactwa do Żagania w Nowogrodzie pozostało centrum administracyjne okolicznych posiadłości zakonu - stąd budowle kościelne w herbie. Dawny krajobraz miasta nie byłby pełny, gdyby nie uwzględniono w nim innej oprócz muru czy bramy charakterystycznej budowli - kościoła parafialnego. To właśnie wyobrażenia budowli sakralnych otoczonych murami, w rzeczywistości widocznych z daleka, tworzyły obraz dawnego miasta. Podstawowym wyznacznikiem pozwalającym zidentyfikować widniejącą w godle herbowym budowlę sakralną jest krzyż umieszczony na szczycie wieży lub dachu. Widniejąca w godle herbowym Nowogrodu świątynia to również symbol bezpieczeństwa, nie tyle fizycznego, co religijnego.
    Na miejscu dawnego grodu kasztelańskiego do czasów II wojny światowej stał zamek, w którym w przeszłości zamieszkiwali właściciele miasta. Na niektórych herbach Nowogrodu z XIX w. wizerunki budowli nie posiadały krzyży na dachach, a zatem można by je uznać za przedstawiające zamek.
    Najstarsza pieczęć miejska zachowana na dokumencie z XIV w. posiada wizerunek inny niż późniejszy herb miasta przedstawia basztę forteczną, po bokach której znajdowały się dwie tarcze z herbami dawnych właścicieli miasta.Herb Krzystkowic

Herb Krzystkowic

Położona na lewym brzegu Bobru miejscowość otrzymała w roku 1659 prawa miejskie od księcia sasko-merseburskiego Christiana I, właśnie od jego imienia pochodzi dawna nazwa miasta - Christianstadt.
    Herb Krzystkowic nadany wraz z prawami miejskimi przedstawiał w srebrnym (białym) polu złotą koronę z błękitnym skrzydłem, na którym umieszczony był złoty lew. Motyw ten pochodzi z herbu księcia Christiana. Mała czerwona tarcza z dwiema gwiazdami i strzałą to herb ówczesnych właścicieli miasta - żarskiej rodziny von Promnitz.
    Opisany herb znajdował się również na pieczęciach miejskich, jednak do naszych czasów zachowały się wizerunki wyciskane w laku na dokumentach z XVIII w.


opr.Marcin Olejniczak

Ze zbiorów autora strony
Oto dwa znaczki z wizerunkami herbów naszych miast. Oba pochodzą z innych okolicznościowych serii wydanych w roku 1925. Pierwszy z herbem Krzystkowic pochodzi z serii "Miasta Brandenburgii", a drugi "Miasta Dolnego Śląska". Na rewersie pod cienką wartwą kleju przeczytać możemy krótką notkę o wizerunku herbowym, roku wydania serii czy liczbie mieszkańców.