Rozmiar: 1713 bajtów Staloryt z roku 1841

udowa linii kolejowej Nowogród - Zielona Góra jeszcze w niczym nie zapowiadała stopniowego upadku zdrojowiska. Dopiero przerzucenie mostu kolejowego przez koryto Bobru i związane z tym prace ziemne w nurcie rzeki, jak również regulacja linii brzegowej spowodowały stopniowy zanik źródeł żelazno-siarczanych. Likwidacja kąpieliska nastąpiła w roku 1886. Zaczęła spadać liczba stałych mieszkańców miasta. Procesu tego nie zahamowało powstanie kilku nowych zakładów przemysłowych, głównie przetwórstwa spożywczego oraz wytwórni wyrobów niklowanych. W roku 1887 Nowogród liczył już tylko 850 mieszkańców.
     W wiek XX miasto wkroczyło jako mało znaczący ośrodek lokalnej wymiany handlowej. Takim pozostało do 1945 roku.


Autor: Jerzy Piotr Majchrzak
artykuł z 2 lipca 1994 r.
zamieszczony w Gazecie Wyborczej


Powrót do strony głównej