indeksy -winieta

Indeks dat wyzwolenia niektórych miast i gmin z byłego województwa zielonogórskiego przez wojska 1 Frontu Ukraińskiego w 1945 r.


Daty przedstawione poniżej w tabelce są datami ostatecznego wyzwolenia tych miejscowości, po wyeliminowoniu wojsk nieprzyjaciela i po całkowitym ich opanowaniu. Miejsowości, które przechodziły z rąk do rąk mają, podane dwie daty. Natomiast miejscowości, dla których nie da się dokładnie ustalić daty wyzwolenia, podano z pewną tolerancją (np. Żary 13 i 16 lutego). Z reguły podano nazwę armii, dla miast wpisano także nazwy korpusów, dywizji i brygad. Pełne nazwy użytych skrótów znajdziesz na końcu.


miejscowość
data wyzwolenia
przez kogo wyzwolona
 Bobrowice
 16 lutego
 3 Armia Gwardii - 21 Korpus Armijny
 Brody
 21 lutego
 13 Armia; 4 Armia Pancerna
 Brzeźnica
 14-15 lutego
 3 Armia Gwardii
 Czerwieńsk
 15 lutego
 3 Armia Gwardii
 Gozdnica
 21 lutego
 52 Armia
 Gubin
 22 lutego
 3 Armia Gwardii - 21 i 120 Korpus Armijny
 Jasień
 14 lutego
 4 APanc. - 6 KZ gw; 13 A - 102 KA (121 DP)
 Krosno Odrz.
 15 lutego
 3 Armia Gwardii - 21 Korpus Armijny
 Krzystkowice
 20 lutego
 3 Armia Gwardii - 76 Korpus Armijny
 Lipinki Łużyckie
 20 lutego
 13 Armia; 4 Armia Pancerna
 Lubsko
 14 lutego
 4 Armia Pancerna - 6 KZ gw.
 Łęknica
 22 lutego
 52 Armia
 Małomice
 14 lutego
 4 Armia Pancerna; 13 Armia
 Nowa Sól
 14 lutego
 3 Armia Gwardii - 21 Korpus Armijny
 Nowe Miasteczko
 13 lutego
 3 Armia Gwardii - 21 Korpus Armijny
 Nowogród
 Bobrzański
 15 lutego
 18 lutego
 21 Samodzielny Korpus Pancerny;
 3 Armia Gwardii - 21 Korus Armijny
 Olbrachtów
 19- 21 stycznia
 13 lub 52 Armia
 Otyń
 14 lutego
 3 Armia Gwardii
 Przewóz
 21 lutego
 52 Armia
 Szprotawa
 
 13 lutego
 
 13 A - 102 KA (117 DP), 24 KA (395 DP;
 4 APanc. - 10 Kpanc. gwardii
 Trzebiel
 22 lutego
 13 Armia
 Tuplice
 22 lutego
 4 Armia Pancerna; 13 Armia
 Wymiarki
 21 lutego
 52 Armia
 Zabór
 15 lutego
 3 Armia Gwardii
 Zielona Góra
 14 lutego *
 3 Armia Gwardii - 21 Korpus Aemijny
 Żagań
 18 lutego
 13 Armia - 102 Korpus Armijny (117 DP)
 Żary
 
 13 lutego
 16 lutego
 13 A (6 i 121 DP gw.);
 4 APanc. - 10 KPanc. gw. (62 BPanc.)


 * Zielona Góra obchodzi rocznicę wyzwolenia 15 lutego.


 Objaśnienia skrótów użytych w tabelce
 A
 - armia
 APanc.
 - armia pancerna
 BPanc.
 - brygada pancerna
 DP
 - dywizja piechoty
 gw.
 - gwardii
 KA
 - korpus armijny
 KPanc.
 - korpus pancerny
 KZ
 - korpus zmechanizowany


 Formacja
 Dwowódca
 4 Armia Pancerna
 gen. płk. Dmitryj Leluszenko
 10 Korpus Pancerny Gwardii
 płk Nikołaj Czuprow
 6 Korpus Zmechanizowany Gwardii
 płk W. Orłow
 13 Armia Ogólnowojskowa
 gen. płk Nikołaj Puchow
 121 Dywizja Piechoty Gwardii
 gen mjr Łowgin Czerwonij
 102 Korpus Armijny
 gen. mjr Iwan Puzikow
 93 Brygada Pancerna
 gen. mjr Jakow Szaraburko
 27 Korpus Armijny
 gen. mjr Filip Czerokmanow
 6 Dywizja Piechoty Gwardii
 płk Siergiej Iwanow
 3 Armia Gwardii
 gen. Gordow